Köprü Protezler

Köprü Protezler

Çeşitli nedenlarden dolayı kaybedilen dişlerin boşluğu komşu dişlerden destek alınarak kapatılabilir. Var olan komşu dişler kesilip kaplanarak ortadaki boşluğu dolduran gövdeyle birleştirilir. Porselen için altyapı olarak metal ve zirkonyum kullanılabilir. Zirkonyum köprüler daha estetik ve porselen dayanımı açısından daha başarılıdırlar.

Köprü Tedavisi Nasıl Uygulanır?

Öncelikle destek olacak dişler kesilerek küçültülürler. Ardından ağızdan ölçü alınarak laboratuvara gönderilir. Bir sonraki seansta laboratuvarda hazırlanan metal ve zirkonyum altyapı prova edilir. Daha sonra bu altyapıların üzerine porselen işlenir. Son seansta ise porselenler prova edilir. Tam bir uyum yakalandıysa protez bitirilipi dişlere yapıştırılır.

Köprü Tedavisinin Dezavantajları nelerdir?

Bu tedavinin en büyük dezavantajı komşu sağlam dişlerin kesilip küçültülecek olmasıdır. Ayrıca gövde denilen kısmın altı boş olduğundan buraya gıda birikimi üst düzeyde olabilmektedir. Bu yüzden özenle temizlenip yeterli