Ortodontik Tedavi

Ortodontik Tedavi

Diş çapraşıklıkları ve kapanış bozuklukları hem estetik hem de fonksiyon açısından oldukça problem yaratan durumlardır. Ayrıca çapraşık dişler uygun olarak temizlenemediğinden çürük ve diş eti hastalıklarına yatkınlık oluştururlar.

Bu yüzden diş hizalanmaları ve çene yapıları daimi dişlerin sürmeye başlamasından itibaren takip edilmeli, problemler tespit edildiğinde uygun ortodontik tedavi seçeneğiyle tedavi edilmelidirler. Bu amaçla tel tedavisi, ağız içi ve dışı apareyler, şeffaf plaklar ve ortognatik cerrahi uygulanabilir.


Klasik tel tedavisinde diş çapraşıklıklarının düzeltilmesi için dişlere braket denilen tel tutucu küçük parçalar takılarak metal teller bu parçalar sayesinde sabitlenir. Tellerin sıkılıp gevşetilmesiyle dişlere uygulanan kuvvetlerle dişlerin yer değiştirmeleri sağlanır. Uzun süreli bir tedavi olup teller vasıtasıyla dişler hareket ettirilip tekrar hizalanır.

Tel Tedavisi Hangi Yaşlarda ve Hastalarda Uygulanabilir?

İkinci büyük azıların sürdüğü 12-13 yaşından başlayarak tüm yaşlarda uygulanabilir. Tel tedavisinin etkin olabilmesi için hastada var olan çapraşıklığın dişsel düzeyde olması gereklidir. İskeletsel uyumsuzluklardan dolayı oluşan çapraşıklar daha ileri bir yöntem olan ağız apareyleri ve ortognatik cerrahi ile çözülebilmektedir. Ağızda aktif çürük, uygunsuz dolgular ve diş eti hastalığı olmamalıdır. Ayrıca teller ağıza takıldığında dişlerin temizlenmesi daha zor sağlanacaktır. Bu yüzden ortodontik tedavi gören hastalar ağız hijyenine ayrı bir önem vermeli özel ortodontik fırçaları mutlaka kullanmalıdır.

Tel Tedavisi Ne Kadar Sürer?

Tel tedavilerinde tedavi süresi 6 ay ila birkaç yıl arasında değişmektedir.

Lingual Tel Tedavisi ve Porselen Braket Nedir?

Metal braketlerin görünümünden rahatsız olan hastalarımızda metal braketler yerine daha estetik olan porselen braketler kullanılabilir. Dezavantajı daha yüksek maliyetli olmalarıdır. Bazı hastlarda da teller dişlerin arka yüzeylerine bağlanabilmektedir. Bu tedavi için diş ilişkileri uygun olmalıdır ve daha maliyetlidir.

İnvisalign (Şeffaf Plak) Tedavisi Nedir?

Tellerin görünmesinden estetik olarak rahatsız olan hastalar için ölçü alınarak ilgili merkeze gönderilir. Burada hastaya özel diş plakları oluşturulur. Bu plaklar programlı ve dişlerin hareket etmesini sağlayacak şekilde belli periyotlarda tekrardan ölçü alınarak yenilenir. Böylece kademeli olarak diş hizalanmasında düzelme sağlanır. Maliyeti daha fazla bir tedavi çeşididir.

Çene Yapısından Kaynaklanan Bozukluklar Nasıl Tedavi Edilir?

Gelişme çağındaki çocuklarda ağız içi ve dışı özel apareyler yapılarak çene kemiklerinin büyümesi yönlendirilebilir. Erişkinlerde ise ancak genel anestezi altında çene kemiklerine cerrahi operasyon uygulanarak iskeletsel problemler çözülebilir.

Ortodontik Tedaviden Sonra Diş Hizaları Yeniden Bozulur mu?

Tedaviden sonra çoğu hastada dişler yer değiştirmeye az da olsa devam eder. Bu yüzden zamanla diş hizalarında tekrar istenmeyen kaymalar olabilir. Bu durumdan korunmak için hastalara tedaviden sonra belli bir süre şeffaf plak kullandırılarak stabilite sağlanır. Ayrıca ön dişlerin arka yüzlerine retainer denilen teller bağlanarak hizalarının bozulması engellenmiş olunur.